جنگ غزه و نوع تعامل گسترده ای که رسانه‌های اجتماعی نوین جهان در همراهی با مردم فلسطین به وجود آوردند، اصل انحصار ...
سیاست‌گذاری از منظر ذی‌نفعان

سیاست‌گذاری از منظر ذی‌نفعان

ظریف: اسرائیل و آمریکا در غزه شکست خورده‌اند

ظریف: اسرائیل و آمریکا در غزه شکست خورده‌اند

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويی هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را در نمی‌يابد هزار سال هم به كارش نمی‌آيد...