بررسی اجمالی نگارنده، در نهایت به «علت» بسیار مهمی که به وقوع حواشی و حوادثی چون مرگ مرحومه مهسا امینی و یا تنش ...
سیاست‌گذاری مسکن و مبحث تعارض منافع

سیاست‌گذاری مسکن و مبحث تعارض منافع

مینو محرز: متوسط سن ابتلا به ایدز در کشور به 25 سال رسیده است

مینو محرز: متوسط سن ابتلا به ایدز در کشور به 25 سال رسیده است

همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست.