بررسی اجمالی نگارنده، در نهایت به «علت» بسیار مهمی که به وقوع حواشی و حوادثی چون مرگ مرحومه مهسا امینی و یا تنش ...
كالبدشكافی مرگ مهسا

كالبدشكافی مرگ مهسا

دُرّی نجف آبادی: در مسئله درگذشت مهسا امینی اگر کسی قصور و تقصیری داشته باید جوابگو باشد

دُرّی نجف آبادی: در مسئله درگذشت مهسا امینی اگر کسی قصور و تقصیری داشته باید جوابگو باشد

سلاحی قوی‌تر از بمب هسته‌ای!

سلاحی قوی‌تر از بمب هسته‌ای!

همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست.