پاکدشت
 
طرح‌های صنعت آب و برق استان تهران به بهره برداری رسید

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱

کارخانه تولید آجر به چرخه تولید بازگشت

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱