اقیانوسیه
 
آغاز واکسیناسیون سراسری در نیوزیلند

۲ اسفند ۱۳۹۹ ۰۶:۲۸