طنز وکاریکاتور
 
جنگ نه صلح  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۱ فروردين ۱۴۰۲ ۱۲:۴۰

منتظر ارباب رجوع  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۰۸

ویژه خواران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ شهريور ۱۴۰۱ ۱۲:۲۴

اسارت بشر در فضای مجازی  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود!

۱۸ فروردين ۱۴۰۱ ۰۹:۱۴

ماشیناتون ایربگ نداره!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۸ فروردين ۱۴۰۱ ۰۹:۰۹

کار در سایه کرونا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳

بمباران اخبار منفی!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۳۴

این‌ها چطوری واکسن پاکبان‌ها رو بالا کشیدن!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۳۸