سلامت
 
۱۱۶ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند

۱ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۲۳

۱۳۶ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰

۱۱۱ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۲۹

آمار قربانیان کرونا در برزیل از نیم میلیون نفر عبور کرد

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۰

۱۰۸ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۵

۱۲۷ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند

۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰

۱۳۹ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۷

تولید واکسن "پاستور کووک" از مهر ۱۴۰۰ به ۳ برابر افزایش می یابد

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۳۰

افزایش روند شیوع کرونا در مسکو

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۲۵