خوانسار
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی به‌عنوان نماینده هیات دولت وارد شهرستان خوانسار شد

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۱۳

محمود مسلم‌زاده به عنوان فرماندار جدید خوانسار معرفی شد

۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰