شمیرانات
 
۲۱ هکتار از حریم رودخانه‌های لواسانات رفع تصرف شد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹