تئاتر و هنرهای تجسمی
 
صالحی: هنرمندان از ایجاد فضای دوقطبی و جنگ میان هنرمندان جلوگیری کردند

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰:۱۳

توقف اجراهای تئاتر شهر از 17 تا 22 شهریور ماه

۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ۱۸:۵۴