فنی مهندسی
 
دستاوردی جدید از متخصصان دریایی ایران

۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱

بزرگترین تلسکوپ دنیا در انتظار اکتشاف جهان

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۰۸

وزیر علوم: تمام توان را برای پویایی لوکوموتیوهای اقتصاد کشور به کار خواهیم بست

۲۷ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰