طنز
 
بخش خصوصی کجا بود؟

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۸

جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود!

۱۸ فروردين ۱۴۰۱ ۰۹:۱۴

اُسّا زلفی و نامزدهای ریاست‌جمهوری!

۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴

وایسین واسه واکسین

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۶

اینجا مرغ هم پرواز می‌کند

۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۴۵

رابین ‌هود درون هر انسان!

۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹

به جای نفس کشیدن پسته بخور!

۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ۰۶:۴۶

ماسک پاره، انتخابات و وافور چهار‌ هزار ساله!

۲۶ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰

دموکراسی یعنی آزادی اعمال‌نظر!

۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۱۳