کاریکاتور
 
منتظر ارباب رجوع  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۰۸

درمان روان با جیب پر پول!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۳۳

ویژه خواران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ شهريور ۱۴۰۱ ۱۲:۲۴

اسارت بشر در فضای مجازی  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
ماشیناتون ایربگ نداره!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۸ فروردين ۱۴۰۱ ۰۹:۰۹

مردم و کادر درمان منتظراند!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰

تاکتیک دو ماسکه!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۶:۵۵

تورم  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۳۳