کشاورزی
 
در سال ۹۸ حدود ۴۵۵ هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید می شود

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۱۹