رسانه و مدیریت فرهنگی
 
بهره‌برداری از هفت خانه جوان در استان اصفهان تا پایان دولت دوازدهم

۱۹ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۳۲

خدادی: رسانه انتخاب گر موضوعاتی است که دیگران نمی بینند یا نمی خواهند ببینند

۵ شهريور ۱۳۹۹ ۱۴:۵۳

وزیر فرهنگ: تفاهم‌نامه ساخت مسکن خبرنگاران کمتر از یک ماه دیگر تعیین تکلیف می شود

۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۷

عکس از محمود عارفی

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۰

روزنامه‌نگاران و دوری از کانون‌های خبری

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۲۵

بحران اطلاع رسانی در خبرنگاری بحران

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۸

محمد شریعتمداری: دنیای بی رسانه، دنیای مرده، منجمد و بی روحی است

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۴۳

در این شرایط، روز خبرنگار یک شوخی است

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳

رحمانی فضلی: خبرنگاران میدان داران عرصه شکل گیری افکار عمومی هستند

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۵۷