کردستان
 
50 درصد از طلای کشور در کردستان تولید می شود

۴ شهريور ۱۳۹۸ ۲۲:۳۳

کردستان افتخاراتش را به آغوش کشید

۱۲ تير ۱۳۹۸ ۱۸:۵۷