کرمانشاه
 
هرکس نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی اقدام کند به کشور خیانت کرده است

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۲

۲ زمین لرزه پیاپی با بزرگی ۴.۹ و ۴.۴ ریشتر قصر شیرین را لرزاند

۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵