نجوم
 
بیدار شدن ناگهانی سیاه‌چاله‌ای در مرکز کهکشان راه شیری

۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۵۲

عبور سیارک عظیمی از کنار زمین

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۵۶