آمریکا برای به زانو درآوردن کشورهای متخاصم یا رقیب کارآمد ترین حربه را تحریم و فشار حداکثری می داند، پادزهر این ...
نشانه‌هایی از خاورمیانه بدون آمریکا

نشانه‌هایی از خاورمیانه بدون آمریکا

محمدرضا تاجیک: جريان اصلی اصلاح‌طلبی در انتخابات شرکت خواهد کرد

محمدرضا تاجیک: جريان اصلی اصلاح‌طلبی در انتخابات شرکت خواهد کرد

اصل 113 دغدغه بحق روحانی

اصل 113 دغدغه بحق روحانی

من همان دزدی هستم که دیشب به خانه‌ات آمدم، ولی برای رضای خدا از تجاوز به حریم عفت تو خودداری کردم و خدای بنده نواز، به خاطر پرهیزکاری و توبه من، از راه حلال، تو را با این ...