آتش فتنه و جنگ در منطقه از خاورمیانه تا آسیای میانه در حال شعله ور شدن است و در غربت تدبیر و صلح، صدای طبل جنگ ...
جنبش بازپس‫گیری قدرت

جنبش بازپس‫گیری قدرت

محمد هاشمی: مشکل مردم، معيشت است و چالشی که در نظام بين مردم وجود دارد اقتصادی است

محمد هاشمی: مشکل مردم، معيشت است و چالشی که در نظام بين مردم وجود دارد اقتصادی است

نقیب الاشرف به منزل او رفت و او را سرزنش نمود و گفت: «از آداب زیارت در مذهب اهل‌بیت علیه السلام این است که داخل حرم شوی و عقبه و ضریح را ببوسی. این روشی را که تو داری، برای ...