یک بیماری ویروسی مانند ویروس سرماخوردگی، اما جهش یافته و دارای سرعت انتقال بالا توانست در مدت کوتاهی ضعف ساختارهای ...
بازگشت به تعادل انسان و طبیعت در حکمرانی جهانی

بازگشت به تعادل انسان و طبیعت در حکمرانی جهانی

محمد هاشمی: با ورود نيروهای مسلح اميد می‌رود بتوانند مانع کسانی بشوند که به دستورالعمل‌های بهداشتی توجه نمی‌کنند

محمد هاشمی: با ورود نيروهای مسلح اميد می‌رود بتوانند مانع کسانی بشوند که به دستورالعمل‌های بهداشتی توجه نمی‌کنند

عارضه‌ای بر عارض نوروز

عارضه‌ای بر عارض نوروز

من همان دزدی هستم که دیشب به خانه‌ات آمدم، ولی برای رضای خدا از تجاوز به حریم عفت تو خودداری کردم و خدای بنده نواز، به خاطر پرهیزکاری و توبه من، از راه حلال، تو را با این ...