کتاب و ادبیات
 
خیام از ریاضیات تا رباعیات، حکیمی دانا به جمیع علوم

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹

«شاهنامه‌» فردوسی در ایران و جهان

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۱۴

ظریف برای فردوسی در اینستاگرام پست کرد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۱۰