فنی مهندسی
 
بزرگترین تلسکوپ دنیا در انتظار اکتشاف جهان

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۰۸

وزیر علوم: تمام توان را برای پویایی لوکوموتیوهای اقتصاد کشور به کار خواهیم بست

۲۷ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰