کرمان
 
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۱ طرح و پروژه زیربنایی و صنعتی و اقتصادی در استان کرمان

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵