کرمان
 
از چهار طرح ملی صنعت مس ایران در استان کرمان بهره برداری شد

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸

حامد عطایی

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۵۹

عکس از ابوذر احمدزاده

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۰۷

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۱ طرح و پروژه زیربنایی و صنعتی و اقتصادی در استان کرمان

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵