علوم
 
کاشف اولین سیاره فراخورشیدی: شگفتی در این رشته موج می‌زند!

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰

انتخاب ریاضی‌دان کُرد ایرانی به عنوان "متفکر برتر" جهان

۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۹:۲۰

کشف حالت جدیدی از ماده توسط تیم امریکایی به سرپرستی یک ایرانی

۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰