تئاتر و هنرهای تجسمی
 
توقف اجراهای تئاتر شهر از 17 تا 22 شهریور ماه

۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ۱۸:۵۴