طنز
 
اُسّا زلفی و نامزدهای ریاست‌جمهوری!

۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴

وایسین واسه واکسین

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۶

اینجا مرغ هم پرواز می‌کند

۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۴۵

رابین ‌هود درون هر انسان!

۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹

به جای نفس کشیدن پسته بخور!

۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ۰۶:۴۶

ماسک پاره، انتخابات و وافور چهار‌ هزار ساله!

۲۶ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰

دموکراسی یعنی آزادی اعمال‌نظر!

۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۱۳

اعتراض می‌کنم پس نیستم

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۶:۵۵

گوش‌ها را باید شست! جور دیگر باید شنید!

۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳