طنز وکاریکاتور
 
واکسیناسیون کودکان کار فراموش نشود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۵۷

پایان کرونا با واکسیناسیون جهانی در سال 2021  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۰۵:۵۸

کریسمس  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۵۶

وایسین واسه واکسین

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۶

یلدای متفاوت امسال  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۱۱

یلدای دشوار  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۰۵:۵۷

باجه دریافت و پرداخت پول  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۰۹

اینجا مرغ هم پرواز می‌کند

۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۴۵

تورم  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۳۳