طنز وکاریکاتور
 
بمباران اخبار منفی!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۳۴

این‌ها چطوری واکسن پاکبان‌ها رو بالا کشیدن!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۳۸

اُسّا زلفی و نامزدهای ریاست‌جمهوری!

۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴

مردم و کادر درمان منتظراند!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰

واکسیناسیون کودکان کار فراموش نشود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۵۷

پایان کرونا با واکسیناسیون جهانی در سال 2021  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۰۵:۵۸

کریسمس  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۵۶

وایسین واسه واکسین

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۶

یلدای متفاوت امسال  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۱۱