اردستان
 
واژگونی خودرو در جاده بادرود- اردستان یک کشته و دو زخمی داشت

۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۲۲