طرح
 
پایان کرونا با واکسیناسیون جهانی در سال 2021  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۰۵:۵۸

کریسمس  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۵۶

یلدای متفاوت امسال  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۱۱

یلدای دشوار  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۰۵:۵۷

باجه دریافت و پرداخت پول  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۰۹

استخدام تعطیل  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷

مبتلایان به کرونا و امید به بهبودی  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۷

رژیم صهیونیستی؛ دولت بی ملت  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۴۱

تبریک مجازی روز معلم در ایام کرونایی!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۵:۳۵