طنز
 
دموکراسی یعنی آزادی اعمال‌نظر!

۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۱۳

اعتراض می‌کنم پس نیستم

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۶:۵۵

گوش‌ها را باید شست! جور دیگر باید شنید!

۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳

کرونای من از تو ...گرمی تو از من!  

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

چقدر شیرین بودند خاطرات چندسال گذشته!

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲

چرا کرونا همه‌جا هست، به جز ایران؟!

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰

من و راننده و شب و پرواز‎!‎  

۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳

مراسم تکریم روز دانشجو  

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۶

متأسفانه هنوز زنده‌ایم

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۹