طنز
 
کرونای من از تو ...گرمی تو از من!  

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

چقدر شیرین بودند خاطرات چندسال گذشته!

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲

چرا کرونا همه‌جا هست، به جز ایران؟!

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰

من و راننده و شب و پرواز‎!‎  

۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳

مراسم تکریم روز دانشجو  

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۶

متأسفانه هنوز زنده‌ایم

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۹

روی قشنگ گرانی بنزین  

۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۳۱

گرونی بادکنکه، دست بزنی می‌ترکه!

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۰

کارتون/طرح رتبه بندی معلمان  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۹:۳۲