کاریکاتور
 
کارتون/نظم نوین جهانی  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵

کارتون/آپشن‌هایی که از خودروهای ایرانی آب می‌رود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۵

روز خبرنگار  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

کارتون/خودروهای کف پارکینگ به بازار عرضه می‌شوند  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۴۰

کارتون/تابستان داغ داغ!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۵

کارتون/ترامپ مرد عمل است و باید با او وارد مذاکره شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۲

کارتون/درماندگی دونالد ترامپ در رویارویی با ایران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۴ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷

صفقة القرن(معامله قرن) و ترامپ  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۲

کارتون/هر دم از این باغ بری می رسد؛ شایعۀ تازه تری می‌رسد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۲