طنز وکاریکاتور
 
صف طولانی معترضان به حذف یارانه‌ها!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶

کارتون/طرح رتبه بندی معلمان  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۹:۳۲

کارتون/نظم نوین جهانی  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵

طنز/حذف زنان از عرصه گیتی

۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۰۲

کارتون/آپشن‌هایی که از خودروهای ایرانی آب می‌رود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۵

پلاستیک سیاسی!

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸

روز خبرنگار  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲

چطور در زندگی دیگران فضولی کنیم

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۱۹

کارتون/خودروهای کف پارکینگ به بازار عرضه می‌شوند  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۴۰