طنز وکاریکاتور
 
روی قشنگ گرانی بنزین  

۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۳۱

راهکار بادی برای رفع آلودگی هوای تهران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۲۲

کارتون/تعطیلات زیر فشار، وَه چه صفایی دارد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۵۶

یک توپ و ‌هزار سودا!

۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۴۴

مسئولان و اعلام گرانی پس از اقدام  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۸:۱۳

گرونی بادکنکه، دست بزنی می‌ترکه!

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۰

صف طولانی معترضان به حذف یارانه‌ها!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶

کارتون/طرح رتبه بندی معلمان  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۹:۳۲

کارتون/نظم نوین جهانی  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵